cài và crack borland c cho win 7 »

Borland C++ 5.5 và TextPad 5.03

admin April 3, 2011 6

Đây là cách cài đặt Borland C++ 5.5 và TextPad 5.03 chi tiết. Tải Borland C++: http://www.box.net/shared/f0cz0f238a Đây chỉ là chương trình biên dịch TextPad: Bản 5.03: http://www.box.net/shared/vnzeg299qv Crack: http://www.box.net/shared/948kuqm6so Do bản 5.03 chỉ

Read More »