cách xóa status trên yahoo bằng tiếng việt »

Ghi Status Yahoo! Messenger bằng tiếng Việt

Ghi Status Yahoo! Messenger bằng tiếng Việt

admin April 9, 2011 7

Phiên bản Y!M 8.1 trở về trước chưa hỗ trợ sử dụng Unicode lúc ghi Status, do đó bạn chỉ có thể dùng các ký tự không dấu để ghi lên Status của mình.

Read More »