cách tắt yahoo search trên màn hình chat »

Thủ thuật giúp Yahoo Search đánh chỉ mục cho Blog Web

admin April 2, 2011 3

Bằng cách đưa blog của bạn vào yahoo search thì cơ hội để bài viết của bạn lọt vào được top của yahoo cao hơn (chỉ áp dụng cho blogger). 1. Bạn vào http://search.yahoo.com/info/submit.html

Read More »