cách sử dụng Highslide »

HighSlide JS – plugin hiển thị ảnh trong blog WordPress

HighSlide JS – plugin hiển thị ảnh trong blog WordPress

admin April 9, 2011 2

Cũng giống như Lightbox cái plugin HighSlide này cũng được viết dựa trên Javascipt, nó sẽ tự động chèn những đoạn mã Javascript trong bài viết để giúp hiển thị hình ảnh tốt hơn.

Read More »