cách phát hiện nich ẩn 2011 »

Cách phát hiện nick ẩn trong yahoo messenger

Cách phát hiện nick ẩn trong yahoo messenger

admin April 9, 2011 0

Co 2 cách để phát hiện nick ẩn trong Yahoo Messenger: ách thứ nhất: Dùng chính Yahoo MessengerBạn right click vào tên nick của người nào cần kiểm tra, chọn More Action -> Invite

Read More »