cach lam chu ky khi gui thu qua email »

Tạo chữ kí khi gửi email đi từ Outlook Express ?

admin April 28, 2011 1

Mở chương trình OE lên, vào Tools—>Options…   Chọn tab Signatures—>New Tại mục Signature Settings click chọn vào trước dòng Add signatures to all outgoing message. Ở mục Edit Signature điền vào thông tin

Read More »