cach chen yahoo chat vao wed »

Cách nhúng Yahoo! Messenger vào Blog hay web cá nhân để chat online

Cách nhúng Yahoo! Messenger vào Blog hay web cá nhân để chat online

admin April 9, 2011 2

  Nhúng Yahoo! Messenger vào web cá nhân Cùng lúc với việc phát hành phiên bản Yahoo! Messenger 9.0 tiếng Việt, Yahoo! cũng khai trương dịch vụ Pingbox – dịch vụ cho phép bạn

Read More »