cach chen flash player vao blodg 360 »

Cách đưa flash vào blog entry và cách post playlist mp3 lên blog

admin April 11, 2011 0

A. Cách đưa flash vào blog entry của bạn: Bước 1: Vào Blog Compose, viết nội dung như bình thường, đến đoạn cần chèn Flash thì tích vào View HTML Source Bước 2: Paste

Read More »