cach chan trang web den »

Cách chặn trang web đen bất kỳ bằng file Hosts

Cách chặn trang web đen bất kỳ bằng file Hosts

admin June 3, 2011 1

Có rất nhiều cách để chặn một trang web không muốn truy cập như: Dùng tường lửa của hệ điều hành (Windows Mac Linux), tường lửa của Model mạng, phần mềm, hay sử dụng

Read More »