cách cài nhiều YM »

Chat nhiều nick Yahoo! Messenger All version ko cần cài phần mềm

Chat nhiều nick Yahoo! Messenger All version ko cần cài phần mềm

admin April 9, 2011 0

Có rất nhiều cách để chat nhiều nick trong cùng một máy tính: bạn có thể online vừa bằng chương trình Yahoo! Messenger vừa online trên các website hỗ trợ online YM; hoặc bạn

Read More »