Backup »

Mã hóa và sao lưu dữ liệu tới tài khoản Amazon S3 bằng Leo Backup

Mã hóa và sao lưu dữ liệu tới tài khoản Amazon S3 bằng Leo Backup

admin April 28, 2011 0

Trong môi trường Internet ngày nay, tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu là không thể phủ nhận. Người dùng chúng ta thường không thể lường trước được những gì sẽ xảy

Read More »