an widget o mot trang nhat dinh »

Hiển thị widget ở nhưng trang nhất định trong blogspot

Hiển thị widget ở nhưng trang nhất định trong blogspot

admin March 31, 2011 0

Để tạo nên sự riêng biệt cho một số trang nào đó cho blog của mình, bạn có thể tạo 1 widget và chỉ cho nó hiển thị ở trang đó. ( ví dụ

Read More »