Amazon »

Sao lưu dữ liệu đến Amazon Cloud Drive với 5GB miễn phí

Sao lưu dữ liệu đến Amazon Cloud Drive với 5GB miễn phí

admin July 21, 2011 0

Amazon Cloud là một ổ lưu trữ ứng dụng web của Amazon. Nó cung cấp cho người dùng với 5 GB không gian lưu trữ miễn phí. Người dùng có thể mua không gian

Read More »
Mã hóa và sao lưu dữ liệu tới tài khoản Amazon S3 bằng Leo Backup

Mã hóa và sao lưu dữ liệu tới tài khoản Amazon S3 bằng Leo Backup

admin April 28, 2011 0

Trong môi trường Internet ngày nay, tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu là không thể phủ nhận. Người dùng chúng ta thường không thể lường trước được những gì sẽ xảy

Read More »