1000lenh alien shooter »

Lệnh Alien Shooter

admin April 9, 2011 1

+ CHEATW : đầy đủ súng các loại + CHEATH : cho 1000 máu + CHEATA : cho 10000 đạn + CHEATE : qua màn khác + CHEATM : XIN TIỀN + CHEATS : chạy

Read More »

các lệnh half life – 1000 lệnh halflife 1.1

admin April 8, 2011 2

Các mã họ Sv_(Server Options) —- Sv_aim 0: :Mã này dùng cho các loại súng nhắm như scount,awp,sg550…khi bạn bật nhắm thì nó tâm crosshair sẽ tự động dí theo đối phương nếu đối

Read More »