1 số phím tắt yahoo đơn giản »

Tổng hợp phím tắt Yahoo Messenger

admin April 9, 2011 0

MUỐN BIẾT CÁC PHÍM NÓNG THÌ THẬT ĐƠN GIẢN, BẠN MỞ YAHOO LÊN, RỒI VÀO LẦN LƯỢT TỪNG MENU PHÍA TRÊN CÙNG Á, CLICK VÀO 1 CÁI LÀ NÓ HIỆN LÊN ĐẦY ĐỦ CẢ

Read More »