BLOGGER »

blogger tip , blogger themesMenu xổ dọc từ dưới lên trên cho blogspot

Menu xổ dọc từ dưới lên trên cho blogspot

admin September 28, 2013 0

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một menu xổ dọc từ dưới lên trên, Với mẫu menu này blog bạn sẽ trở nên đặc biệt hơn trong mắt độc

Read More »
Hiệu ứng loading đẹp trên đầu blogspot

Hiệu ứng loading đẹp trên đầu blogspot

admin September 26, 2013 0

Nếu mấy hôm nay các bạn truy cập vào trang youtube sẽ thấy trang đó có một hiệu ứng loadding cực lạ đó là thanh loading chạy ngang ngay trên đầu của trang đó.

Read More »
30+ Premium Like Gallery Blogger Templates Free

30+ Premium Like Gallery Blogger Templates Free

admin May 3, 2011 0

30+ Premium Like Gallery Blogger Templates and all free to download.Yes friends as you all know now we have made blogger to work all types of templates as themes work on wordpress.And much effort

Read More »
Template Blogspot Trista

Template Blogspot Trista

admin April 11, 2011 0

Download views Demo Download (views Demo)   Download ( views Demo)   Download (views Demo)   Download (views Demo)   Download (views Demo)   Download (views Demo)   Download (views Demo)  

Read More »
Tạo cửa sổ popup khi rê chuột vào ảnh

Tạo cửa sổ popup khi rê chuột vào ảnh

admin April 9, 2011 1

Với vài đọan code CSS nhỏ ta có thể tạo một cửa sổ popup để hiển thị ảnh rất chuyên nghiệp mà không cần tới javascript. Thủ thuật cho phép hiện thị của sổ

Read More »
Tạo thanh trạng thái breadcrumb cho Blogspot

Tạo thanh trạng thái breadcrumb cho Blogspot

admin April 2, 2011 1

Thanh trạng thái “Breadcrumb” là thanh hiển thị trên đầu mỗi bài viết để chỉ cho bạn đọc biết vị trí của bài viết nằm trong thư mục nào, hay nói một cách khác

Read More »
Tạo Tag Cloud (Label) Dạng Flash Trên Blogspot

Tạo Tag Cloud (Label) Dạng Flash Trên Blogspot

admin April 2, 2011 4

Thông thường từ trước tới nay chúng ta thường ít nhìn thấy các Tag Cloud ở các blog của Blogger.com Tag Cloud để hiện thị các thẻ được sử dụng nhiều nhất. Thông thường

Read More »