Hướng dẫn sửa lỗi “This app can’t open” trên Windows 10

admin Aug 26, 2015 0

Đối với những ai đang dùng bản Windows 10 Technical Preview cùng với bộ sản phẩm Office Touch Preview thì nhiều khả năng sẽ gặp lỗi “This app can’t open” như hình dưới:

Không dừng lại ở đó, hiện tượng lỗi còn tiếp tục xảy ra khi người dùng mở các ứng dụng khác, nếu họ thử bằng cách gỡ đi rồi cài lại nhưng cũng không có tác dụng. Sau nhiều ngày nghiên cứu thì Microsoft đã chỉ ra vấn đề nằm ở dịch vụ Windows Store Licensing Service đã gây ra lỗi trên. Vậy phải làm thế nào để khắc phục hiện tượng đó? Cách duy nhất tính đến thời điểm này là đọc tiếp bài viết bên dưới của Quản Trị Mạng.

Hướng dẫn sửa lỗi This app cant open trên Windows 10:

Trước tiên, các bạn mở Notepad ra và paste đoạn mã bên dưới đây vào:

echo off

net stop clipsvc

if “%1″==”” (
echo ==== BACKING UP LOCAL LICENSES
move %windir%\serviceprofiles\localservice\appdata\local\microsoft\clipsvc\tokens.dat %windir%\serviceprofiles\localservice\appdata\local\microsoft\clipsvc\tokens.bak
)

if “%1″==”recover” (
echo ==== RECOVERING LICENSES FROM BACKUP
copy %windir%\serviceprofiles\localservice\appdata\local\microsoft\clipsvc\tokens.bak %windir%\serviceprofiles\localservice\appdata\local\microsoft\clipsvc\tokens.dat
)

net start clipsvc

Sau đó, lưu thành file có tên là license.bat, rồi chạy dưới quyền Administrator. Gỡ ứng dụng gây ra lỗi, khởi động lại máy tính rồi cài đặt lại, các bạn kiểm tra lại xem hiện tượng lỗi đã hết chưa nhé! Chúc các bạn thành công!

Đăng Bình Luận »