Hàng trăm Website của Việt Nam bị hacker trung quốc tấn công

admin May 12, 2014 0

Trong vài này qua hàng trăm website của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam bị hacker trung quốc tấn công. Hiện tại, số website này đã chết (theo nghĩa đen, đã bị kiểm soát bởi các hacker đến từ Trung Quốc) gần hết. Đây chính là hậu quả do một số nhóm “hacker” Việt Nam đã hành động một cách thiếu hiểu biết, khiêu khích và thực hiện tấn công các website của Trung Quốc. Và phải chăng “các nhóm hacker” này nên tự đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nhìn nhận lại và hãy có những hành động thực sự hữu ích hơn thay vì thực hiện các hành động như vậy.

Chúng tôi kêu gọi các bạn dù là hacker, là người làm bảo mật, hay các bạn chỉ đơn giản yêu thích CNTT và là những người “yêu nước” hãy chấm dứt hành động tấn công, khiêu khích Trung Quốc. Vì việc làm này không phải thể hiện lòng yêu nước của chúng ta, chúng ta cần giữ “một trái tim thật nóng và cái đầu thật lạnh” để hành động. Vì đất nước và vì chính cuộc sống của chúng ta.

Dưới đây là DS các website mà chúng tôi thu thập được, tuy nhiên chắc hẳn con số thực tế còn cao hơn.

Các website đã bị tấn công, quản trị viên hãy tiến hành vá lỗi ngay lập tức, tìm kiếm và xóa các backdoor của hacker trung quốc để lại trong mã nguồn.

http://duhocannong.com/index.html
http://minhnhattelecom.com/index.php
http://hongminhna.com/index.html
http://quangcaothanhvinh.com/index.php
http://chongthamnghean.com/index.php
http://www.chongthamcongtrinh.com/index.php
http://congnghethuysan.vn/index.php
http://www.vhttdlnguyendu.edu.vn/
http://www.ngheanservices.com/index.php
http://www.hondaotovinh.com.vn/index.php
http://www.luatnghean.com/index.php
http://www.ubndhyenthanh.nghean.vn/index.htm
http://www.tieudungnghean.com/index.htm
http://thucphamvang.com.vn/index.htm
http://www.artmediavn.com/index.htm
http://www.thienvietstar.com.vn/index.php
http://www.trunghainastone.com.vn/index.php
http://quangcaonghean.com/index.php
http://www.quangcaonghean.com.vn/index.php
http://www.vnthanhlong.vn/
http://www.kqldb4.gov.vn/index.asp
http://truong4bqp.edu.vn/index.php
http://nongtruong1-5nghean.com/index.htm
http://www.vesynhathoangnghean.com/index.php
http://www.vilaconic.com/index.php
http://www.thuexenghean.com/index.php
http://www.gavinh.com.vn/index.php
http://www.eoffice.kqldb4.gov.vn/index.php
http://service.kqldb4.gov.vn/index.php
http://www.nghiloc.gov.vn/home.php
http://www.ductho.edu.vn/index.asp
http://viet-power.com.vn/userfiles/Test.txt
http://www.thethien.com.vn/upload/Test.txt
http://ethink.vn/vantindat/images/Test.txt
http://www.shresource.com/manager/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadImg/Test.txt
http://pham.cmg.vn/images/news/noidung/Test.txt
http://www.rubbergroup.vn/media/ftp/Test.txt
http://tuyendungtructiep.vn/restaurant/upload/Test.txt
http://www.vitcorp.vn/uploads/Test.txt
http://phongcachla.vn/public/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/Test.txt
http://queenshop.vn/upload/Test.txt
http://www.danhbacongtybaove.vn/uploads/userfiles/Test.txt
http://quangtrung.edu.vn/portal/page/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/Test.txt
http://www.doanhduc.vn/upload/Test.txt
http://ketnoigiaovien.vn/userfiles/Test.txt
http://www.vietthailtd.vn/images/upload/Test.txt
http://www.xaxa.vn/upload/images/Test.txt
http://www.happydaystravel.com.vn/assets/images/Test.txt
http://hoi.noi.vn/UserFiles/Test.txt
http://sieuthimuaban.com.vn/vantindat/images/Test.txt
http://hyundaihue.com.vn/upload/Test.txt
http://nobita.vn/vantindat/images/Test.txt
http://collagenvn.vn/Test.txt
http://vuongquoc.com.vn/Test.txt
http://vpc.com.vn/Test.txt
http://vimluki.com.vn/Test.txt
http://thepmienbac.com.vn/Test.txt
http://tedi-reco.com.vn/Test.txt
http://terumo.com.vn/Test.txt
http://revn.vn/Test.txt
http://phongsonwm.com.vn/Test.txt
http://pca.com.vn/Test.txt
http://passanitivietnam.com.vn/Test.txt
http://npfc.vn/Test.txt
http://namvang.com.vn/Test.txt
http://merida-bikes.com.vn/Test.txt
http://manhdanceramic.com.vn/Test.txt
http://hoanglong-intl.com.vn/Test.txt
http://hdsurvey.com.vn/Test.txt
http://forum.tedi-reco.com.vn/Test.txt
http://dungcucat.com.vn/Test.txt
http://daihuu.com.vn/Test.txt
http://collagenvn.vn/Test.txt
http://ccic.com.vn/Test.txt
http://adongcompany.vn/Test.txt
http://www.vietthailtd.vn/images/upload/just.htm
http://ethink.vn/vantindat/images/Just.html
http://www.xaxa.vn/upload/images/just.html
http://hoi.noi.vn/UserFiles/just.html
http://collagenvn.vn/just.html
http://vuongquoc.com.vn/just.html
http://vpc.com.vn/just.html
http://vimluki.com.vn/just.html
http://thepmienbac.com.vn/just.html
http://tedi-reco.com.vn/Just.html
http://terumo.com.vn/Just.html
http://revn.vn/Just.html
http://phongsonwm.com.vn/Just.html
http://pca.com.vn/Just.html
http://passanitivietnam.com.vn/Just.html
http://npfc.vn/Just.html
http://namvang.com.vn/Just.html
http://merida-bikes.com.vn/Just.html
http://manhdanceramic.com.vn/Just.html
http://hoanglong-intl.com.vn/Just.html
http://hdsurvey.com.vn/Just.html
http://forum.tedi-reco.com.vn/Just.html
http://dungcucat.com.vn/just.html
http://daihuu.com.vn/Just.html
http://collagenvn.vn/Just.html
http://ccic.com.vn/Just.html
http://adongcompany.vn/Just.html

Đăng Bình Luận »