Share theme MayaShop v1.8.5 – Theme wordpress shop bán hàng

admin Apr 5, 2013 2

255a8df9d929c333762cc68259e60304_54533664.fireshotscreencapture118mayashop

 

Demo: Maya Shop | a complete e-commerce solution for WordPress

 

Download 1

 

Download 2

2 Comments »

  1. caothao Oct 30, 2013 at 3:14 pm - Reply

    không biết thằng này nó dùng plugin gì bạn nhỉ.
    bạn có thể chỉ cho mình không?

    • admin Oct 31, 2013 at 9:21 am - Reply

      chắc woocommerce plugin

Đăng Bình Luận »