Auto join gg – Auto Join Garena

admin Apr 22, 2013 0

Garena Total là một chương trình hỗ trợ cho Garena với những tính năng chính như: Auto Join, Auto Tunnel, Warcraft Hotkey và Quick Message.

Garena auto tunnel

Auto Join: Tự động join vào room Garena mà không cần đợi 5s. Bạn có thể thu nhỏ Garena và làm công việc của mình.
Auto Tunnel: Tự động tunnel tất cả người chơi trong phòng trong khi bạn đang chơi game hoặc làm công việc khác.
Warcraft Hotkey: Thay thế các hotkey trong Warcraft để giúp chơi game thuận tiện hơn.
Quick Message: Chat nhanh chóng trên War3 hoặc Garena chỉ bằng một phím tắt.
Tự Động Chạy: Tự động chạy các chương trình khác cùng với Garena Total.

download

Hướng dẫn sử dụng Auto join gg

Đăng Bình Luận »