Lịch cập nhật PR trong năm 2013 của Google

admin Jan 9, 2013 0

5/2/2013 Google đã bắt đầu đợt cập nhật pr đầu tiên của năm 2013 ) Lịch cập nhật PR 2013 của Google   đợt đầu, đợt cuối pagerank

 

Như vậy là dự đoán của các SEOer trong và ngoài nước đã đúng:

 

Lịch cập nhật pr 2013

1st Update may be on January 28 to February 6
2nd update may be on June 27 to July 7
3rd Update may be on September 29 to 4 October
4th Update may be on 24 December to 29 December

(Sưu tầm từ blog SEOer nước ngoài.)

 

Lần thứ nhất: Dự kiến từ ngày 28/01– 05/02
Lần thứ hai: Dự kiến từ ngày 28/06 – 06/07
Lần thứ ba: Dự kiến từ ngày 29/09 – 05/10
Lần thứ tư: Là lần cập nhật cuối cùng trong năm, trong khoảng ngày 25/12 – 29/12

 

Đăng Bình Luận »