Free Hosting – host Free

admin Jun 25, 2011 1

Đây là danh sách các website cung cấp hosting miễn phí được chúng tôi cập nhật hàng ngày dành cho các bạn có nhu cầu thử nghiệm website, blog, forum ….. Nhằm để mọi người dễ tìm kiếm hơn về free hosting nên mình lập topic này để các bạn post reply những trang web cung cấp free hosting mà mình biết 😀 Sau đó mình sẽ update tại bài viết đầu tiên này.
Để tiện quản lý hơn bạn nên post theo mẫu sau:
Website: abc.com
Dung lượng: bao nhiêu MB, GB,….
Bandwidth: bao nhiêu Gb, Tb……
Hỗ trợ: PHP,MYSQL,ASP,…….
Quảng cáo: có hoặc ko
————————————————
Danh sách free hosting

Website: http://new.pipni.cz
Dung lượng: 1GB
Bandwidth: 10GB
Hỗ trợ: PHP, ASP, JSP, MySQL, PostgreSQL and FireBird,……..
Quảng cáo: ko
^ tớ dùng thường xuyên :O)
………….
Website: http://byethost.com/freeplans.php
Dung lượng: 250MB
Bandwidth: 6GB
Hỗ trợ: PHP,MySQL, POP Email accounts,…..
Quảng cáo: ko

egister : http://www.freeweb7.com/register.jsp

– 7 GB disk space (store as many files as you need)

– 100 GB data transfer (all the bandwith you like)

– FTP account (upload files via ftp or file manager)

– 7 mysql databases (use them wisely!)

– PHP 5 (for those who need php to run scripts)

Thêm nữa : http://www.xoomwebs.com/signup.html

* 25,000 MB disk space (25GB Storage)
* 35,000 MB transfer (35GB Bandwidth)
* PHP/2 MySQL Databases
* NO Ads!
* FREE subdomain (http://username.xoomwebs.com)!
* FTP or browser-based file manager
* Blazing fast & reliable 99.9% uptime on Dual Core servers!
* Instant activation
* Gigabit network connection
* Fast and friendly tech support team
* Resources for beginners!
* Easy to use WYSIWYG/HTML editor

Danh sách Host không hạn chế Dung lượng

http://www.classicgaming.com/ Banner. FTP. CGI
http://www.crosswinds.net/ Popup. Browser. http://www.freemerchant.com/ Frame. Browser ,Shopping Cart; Collection
http://www.hostultra.com/ Exit Popup. FTP, Browser. PHP. FormMail, Guestbook
http://www.hpg.com.br/ Banner-Top. FTP, Browser.
http://freepages.rootsweb.com/ FTP, Browser.Banner-Top + Bottom.Counter, FormMail, Guestbook , SSI.
http://www.rpgplanet.com/ Banner. CGI, Perl, ASP. Chat, Mailing-List, Msgboard
http://www.sports-only.com/ Banner-Top + Bottom Browser.Counter, FFA, Guestbook, Msgboard.

Danh sách Hosting không quảng cáo

http://www.8ung.at/ 20 MB
www.arishost.com/ 30 MB.FTP, FrontPage, Browser ,CGI, Perl, PHP, SSI, FrontPage Extensions.
http://www.brinkster.com/ 30 MB Browser ASP , APS.NET
http://www.fairmount.nu/ 100 MB FTP.CGI, PHP, FrontPage Extensions, Perl
http://www.dreamworld.org/ 10 MB. FTP, Browser
http://www.i12.com/web/high/ 800 MB. FTP
http://www.fusioncities.com/ 15 MB. FTP+Browser Combo, Browser CGI, PHP, SSI, Perl.
http://www.free.fr/ 100 MB FTP. PHP. MySQL database
http://members.freewebs.com/ 100 MB Browser. Counter, FormMail, Guestbook, Msgboard, Chat.
http://www.fateback.com/ 60 MB FTP, Browser
http://www.infhost.com/ 5 MB Browser Guestbook, Msgboard
http://www.jeeran.com/ 15 MB Browser Counter, FormMail, Guestbook, Msgboard.
http://liquid2k.com/ 20 MB. Browser.
http://www.magicpage.co.il/ 10 MB Counter, Msgboard.
http://www.nelie.org/home/ 10 mb FTP, Browser , php
http://www.neopages.net/ 50MB. FTP, Browser. CGI, ASP, PHP, Perl.
http://www.newbiesite.com/ 25 MB. FTP, FrontPage, Browser CGI, Perl, C, PHP, SSI, FrontPage Extensions.
http://www.newmail.ru/gateway.html 16 MB FTP.
http://www.raketnet.nl/ 25 MB FTP.
http://homepages.sapo.pt/ 20 MB FTP, Browser.Counter.
http://www.silverpark.net/hosting1.html 5mb FTP, FrontPage.Msgboard.
http://www.terravista.pt/ 12mb FTP, Browser.
http://www.wsff.com/ 7.5 MB.Browser.

Hosting hỗ trợ PHP và Mysql

http://www.4gigs.com/ 15 MB. FTP. CGI, PHP, Perl, Python
http://www.hostultra.com/ Unlimited. FTP, Browser.php , mysql
http://www.newbiesite.com/ 25 MB. FTP, FrontPage, Browser CGI, Perl, C, PHP, SSI, FrontPage Extensions.mysql
www.arishost.com/ 30 MB.FTP, FrontPage, Browser ,CGI, Perl, PHP, SSI, FrontPage Extensions.mysql
http://www.fairmount.nu/ 100 MB FTP.CGI, PHP, FrontPage Extensions, Perl ,mysql
http://www.free.fr/ 100 MB FTP. PHP. MySQL database
http://www.nelie.org/home/ 10 mb FTP, Browser , php ,mysql
http://www.neopages.net/ 50MB. FTP, Browser. CGI, ASP, PHP, Perl.mysql
www.DK3.com 50 MB , FTP ,CGI, PHP, Perl , phpbb , php-nuke ,Counter, FormMail, Guestbook. quảng cáo = java scripts
http://www.hostultra.com/ Unlimited. Exit Popup. FTP, Browser FormMail, Guestbook. php , mysql
http://www.multimania.lycos.fr 50 MB. Banner PHP, SSI Counter, FormMail, Guestbook , mysql
http://www.neopages.net/ 50 MB,FTP, Browser ,mysql ,CGI, ASP, PHP, Perl.
http://www.tbns.net/ 20 MBPopup,Browser.PHP, SSI, FormMail.
http://www.tripod.co.uk/ 50 MB. Banner PHP, SSI Counter, FormMail, Guestbook , mysql
http://www.zone.ee/ 25 MB. Popup. FTP, Browser. CGI, PHP, ASP, SSI,Counter, Guestbook
http://www.xoasis.com/20 MB.Popup FTP, Browser.CGI, Perl, PHP, SSI. Counter, FormMail, Chat, SiteSearch.

Host dung lượng lớn:

http://3000mb.com => 3000 mb storage + sql + free php + cpanel + FTP
http://1500mb.com => 1500 mb storage + sql + free php + cpanel + FTP
http://110mb.com => 2000 mb storage + sql + free php + cpanel + FTP
http://ifastnet.com => 300mb (350mb) storage + sql + free php + cpanel + FTP
Instant Account Activation
Free Personalized Web Address: yourname.sitesled.com
250MB Disk Storage
1 Gig/Day Bandwidth w/ Usage Stats
No Pop-Up Ads! (one small footer ad per page)
Fast and Reliable FTP access
Uploaded Files Are Immediately Available
Online File Manager
Browser Based HTML Editor
Detailed Visitor Stats
No Max File Upload Restrictions
Support from HonestNetworks.com
Inclusion in Member Directory
We Do Not Sell User Information
Perfect for Blogging, PhotoAlbums, etc

Trên đây là các danh sách được chúng tôi sưu tầm trên internet chúng tôi chưa check được hết nếu như quý vị phát hiện những link nào chết hoặc lỗi hãy thông báo qua Email để chúng tôi cập nhật .

One Comment »

  1. yamato Nov 20, 2011 at 12:28 am - Reply

    ban oi minh xai http://new.pipni.cz tao hostfree, nhung lam sao de tao domain free cho no bay gio

Đăng Bình Luận »