Phụ nữ và khiếm khuyết

admin May 18, 2011 0

Phụ nữ là một bản thiết kế đầy khuyếm khuyết của Thượng Đế. Khi thánh Peter dẫn Mr CEO của nhà sản xuất xe hơi Ford diện kiến vì có công chế tạo xe hơi phục vụ cộng đồng.
– Mr Ford nói rằng: Ngài tập trung đội thiết kế lại và tôi nói cho ngày nghe những khuyếm khuyết như sau.
– Khu vui chơi giải trí gần nhà vệ sinh.
– Cứ mỗi kỳ hàng tháng phải tốn kém trong việc bảo trì vì thường chảy nhớt.
– Giải quyết chất thải phải hạ càng và lột hết Capo mới thi hành được.
– Đèn pha thì bị lệch về phía trước thái quá, khiến các hoạt động khó khăn
– Chi phí bảo trì thì cực kỳ tốn kém và luôn luôn phải sơn quét lại mặt trước.
Thượng Đế nghe có lý bèn triệu tập cuộc họp với đội thiết kế và bắt đầu thảo luận gì đó xì xào một hồi sau quay lại nói với Mr Ford.

Phụ nữ và khiếm khuyết

Ta cám ơn những góp ý của ngươi. Giám Đốc Marketing ta bảo là không cần gì phải sửa chữa cả vì sản phẩm của ta có tới 99,9% đàn ông trên thế giới sử dụng. Trong khi đó sản phẩm của ngươi chiếm chưa tới 10% trên toàn thế giới.

Đăng Bình Luận »