Newbie Central – Bắt đầu với AdSense

admin Apr 21, 2011 0

Chào mừng bạn đến với Newbie Central, hướng dẫn dành cho các nhà xuất bản AdSense mới được chấp thuận.

Tạo Đơn vị Quảng cáo của bạn

Để thêm các quảng cáo Google vào trang web của bạn, chỉ cần thực hiện theo bốn bước sau.

* Nếu bạn đang sử dụng Blogger, vui lòng truy cập vào Trợ giúp Blogger.

Đọc Chính sách Chọn Sản phẩm Chọn Thiết kế Lấy và Dán Mã
Đọc Chính sách Chương trình Chọn Sản phẩm Chọn Thiết kế Lấy & Dán Mã

Nhấp vào “Tạo Đơn vị Quảng cáo của bạn” để được hướng dẫn bạn quy trình thiết lập.


Các tuỳ chọn giúp có thêm thu nhập

Khi bạn đã dán mã, các quảng cáo sẽ bắt đầu xuất hiện trên trang web của bạn.
Nhưng nếu bạn muốn tối đa hoá doanh thu của mình, chúng tôi khuyên bạn cũng nên thực hiện các bước sau.

Nhấp vào “Các tuỳ chọn giúp có thêm thu nhập” để được hướng dẫn quy trình thiết lập.

Kênh Tối ưu hoá Thiết kế Sản phẩm Khác
Thiết lập Kênh Tối ưu hoá Thiết kế Thử Sản phẩm Khác

Theo dõi Thu nhập và Thanh toán

Các trợ giúp này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn số tiền mà bạn có thể mong đợi kiếm được bằng AdSense.

Nhấp vào “Theo dõi Thu nhập và Thanh toán” để được hướng dẫn qua bài học.

Kênh Tối ưu hoá Thiết kế Sản phẩm Khác
Tìm hiểu Loại Nhắm mục tiêu Quảng cáo Tìm hiểu Các yếu tố cho Thu nhập Tăng Lưu lượng truy cập Một cách phù hợp

theo google.com/adsense

Đăng Bình Luận »