Mã PIN của Google adsense

admin Apr 21, 2011 0

Nhằm bảo vệ tài khoản của các nhà xuất bản AdSense, Google sẽ gửi bằng thư một Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN) đến địa chỉ thanh toán được nhập trong tài khoản của bạn khi số dư tài khoản Google Adsense của bạn tiếp cận ngưỡng xác minh, nếu chọn thanh toán bằng USD thì ngưỡng xác minh của bạn là 10USD,

Mã PIN của bạn sẽ được tạo và được gửi qua thư cấp 1 trong vòng 3-5 ngày. Sau khi mã PIN được gửi qua thư, bạn sẽ nhận được trong vòng 2-4 tuần, nhưng có thể mất thời gian lâu hơn bạn mới nhận được phụ thuộc vào dịch vụ bưu điện tại địa phương của bạn.

Mã PIN này phải được nhập lên trang Thông tin mã PIN trước khi bất kỳ thanh toán nào có thể được phát hành cho bạn. Trong thời gian này, tài khoản của bạn vẫn hoạt động, và bạn có thể tiếp tục hiển thị quảng cáo và tích lũy thu nhập.

1Hình thù mã PIN được gửi như thế nào?

Mã PIN được in trên phong bì đựng mã PIN, là bưu thiếp trắng 4,5 x 6 inch (11,4 x 15,2 cm). Vui lòng xem bên dưới để có hình ảnh mặt trước và sau của phong bì đựng mã PIN mà chúng tôi gửi cho nhà xuất bản bằng thư thường.


2Thời gian bao lâu để nhập mã PIN?

Bạn có 6 tháng để nhập mã PIN kể từ ngày phát hành ban đầu. Nếu bạn không nhập mã PIN trong vòng 4 tháng,Google sẽ thay thế các quảng cáo được trả tiền trên trang web của bạn bằng Quảng cáo Dịch vụ Công chưa thanh toán.

Nếu bạn vẫn không nhập mã PIN trong vòng 6 tháng, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu và thu nhập chưa thanh toán sẽ được hoàn lại cho các nhà quảng cáo thích hợp.

3Làm gì nếu không nhận được mã PIN?

Nếu bạn chưa nhận được mã PIN hoặc nếu mã đã bị mất, bạn có thể yêu cầu tối đa thêm hai mã PIN. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải chờ 3 tuần sau khi mã PIN cuối của bạn được gửi qua thư trước khi yêu cầu một mã PIN mới.

Để yêu cầu mã PIN mới:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn tại https://www.google.com.vn/adsense
  2. Nhấp vào tab Tài khoản của tôi
  3. Tiếp tục đến trang Lịch sử Thanh toán
  4. Nhấp vào liên kết Vui lòng nhập mã PIN của bạn
  5. Nhấp vào Yêu cầu mã PIN mới

Khi đó, Google sẽ gửi mã PIN mới qua thư đến địa chỉ trong tài khoản của bạn. Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi, vui lòng cập nhật tài khoản của bạn trước khi yêu cầu mã PIN mới.

vnblognet [dot] com cũng đang đợi gửi mà yêu cầu đến lần 2 rồi mà chưa thấy tới, không hiểu do Google hay do bên Bưu chính Việt Nam.

HitCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!

Đăng Bình Luận »