Hướng dẫn khắc phục lỗi IDM không chạy bắt Google Chrome

admin Apr 28, 2011 0

 

Mặc định của các trình duyệt web là download những tài nguyên trên mạng bằng công cụ có sẳn của mình.Thế nhưng các nhà sản xuất những trình duyệt này thường ko quá quan trọng vào vấn đề này nên IDM vẫn lun là sự lựa chọn của mọi người dù họ đang sử dụng trình duyệt web nào.Vì là sản phẩm mới ra lò nên Google Chrome hoạt động chưa ăn ý với IDM,điều này đc thể hiện rõ khi các bạn ấn các liên kết để tải file về thì IDM ko thể tự chạy như những trình duyệt đã xuất bản .Để khắc phục tình trạng này bạn phải “ép” IDM hợp tác với Google Chrome.
Cách làm như sau:

– Trên giao diện IDM,bạn chọn menu Download~>Options~>General~>đánh dấu vào Use advanced browser integration~>OK.bấn Yes và OK để khởi động lại Windown

– Khởi đông xong bạn vào Menu Download của IDM ~>Options~>General~>đánh dấu vào ô Detect new applications that try to download files from Internet.~>OK

– Bạn tiến hành down thử 1 file từ Google Chrome,nếu IDM tự động bắt link và down về thì bạn đã làm thành công.Nếu vẫn chưa đc thì bạn vào Menu Download của IDM ~>Options~>General~>đánh dấu trước tùy chọn Google Chrome trong danh sách Integrate IDM into browsers~>OK

Bây giờ thì IDM và Google Chrome chắc chắn đã hợp tác với nhau 1 cách hoàn hảo như IDM đã hợp tác với các “anh chị “ duyệt web trước kia!

Đăng Bình Luận »