File Host là gì? Cách chỉnh sửa và sử dụng trong Windows Ubuntu Mac OS

admin Apr 28, 2011 0

Trước hết chúng ta tìm hiểu một chút về File Host là gì.
File Host là một tập tin được sử dụng trong các hệ điều hành để lưu trữ thông tin IP của các máy chủ và tên miền Domain được trỏ tới. Nó đc coi là Mini DNS trên chính máy bạn để giúp hệ điều hành dịch từ tên miền thân thiện với con người như VnTim.Tk tới một địa chỉ IP của máy chủ nơi tên miền VnTim.Tk đc quản lý, địa chỉ này là duy nhất trên mang Internet

Nội dung file Host như sau:

Trong đó dấu # để chỉ sau đó là ghi chú
Dòng “127.0.0.1 vntim.tk” để nói lên tên miền vntim.tk đc trỏ đến địa chỉ IP 127.0.0.1

Vị trí filie Host trong hệ thống.
Mỗi hệ điều hành khác nhau sẽ lưu file Host ở những nơi khác nhau

Hệ điều hành Phiên bản Đị chỉ File Host
Unix, Unix-like, POSIX /etc/hosts
Microsoft Windows 3.1 %Windir%\HOSTS.SAM
95, 98/98SE, Me %WinDir%\
NT, 2000, and 32-bit versions of XP, 2003, Vista, 7 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\
64-bit versions %SystemRoot%\system32\drivers\etc\
(Hoặc %SystemRoot%\SysWOW64\drivers\etc\)
Windows Mobile \HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts
Apple Macintosh 9 and earlier Preferences hay System folder
Mac OS X 10.0 – 10.1.5 (Truy cập qua NetInfo hoặc niload)
Mac OS X 10.2 trở lên, iOS /private/etc/hosts hay /etc nó tự link đến /private/etc, /etc/hosts
Novell NetWare SYS:etc\hosts
OS/2 &eComStation "bootdrive":\mptn\etc\
Symbian Symbian OS 6.1–9.0 C:\system\data\hosts
Symbian OS 9.1+ C:\private\10000882\hosts
MorphOS NetStack ENVARC:sys/net/hosts
Android /system/etc/hosts
iOS iOS 2.0 trở lên /etc/hosts

1. Windows XP/Vista/7

Để truy cập tập tin host trong Windows XP/Vista/7, bạn vào Start => Run và sử dụng lệnh sau đây để mở notepad và file Host.

Cách để chỉnh sửa file hosts

Sau khi mở notepad thì bạn có thể chỉnh sửa tập tin. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chặn Facebook. Để làm điều này, chỉ cần nhập vào sau dấu # dòng sau.

Cách để chỉnh sửa file hosts

Bây giờ bạn đã chỉnh sửa file hosts và chắc chắn đã lưu nó.

Cách để chỉnh sửa file hosts
Nếu bạn ko save đc do file hosts được đặt thuộc tính Read-only thì bạn làm như sau:
Bấm vào Start => Run rồi gõ lệnh sau và gõ Enter:

Nhấn chuột phải vào file hosts chọn properties rồi tích bỏ ô Read-only (ô này phải ko có dấu tích hình chữ V là được) sau đó nhấn OK.

Cách để chỉnh sửa file hosts

Nếu bạn sử dụng window 7 thì mặc định users bình thường không có quyền chỉnh sửa file hosts nên ta phải làm thêm và bước thế này :
Chuột phải vào file hosts chọn properties , chọn tab security
Chọn Users và bấm Edit phía duới , vào bên trong lại chọn Users và tick chọn tất cả các ô như Full Control , Modify sau đó bấm Ok .

Cách để chỉnh sửa file hosts

Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa file hosts như bình thường.
Nếu bạn ko tìm thấy file hosts thì nó đã bị ẩn click đây để xem cách hiện file ẩn trong windows

2. Ubuntu
– Mở terminal (Ctrl+Alt+T) ra đăng nhập với quyền root (cần pass Adminstrator để đăng nhập):
Gõ lệnh sau:

Mở file hosts để sửa: (cái file hosts nó ở trong /etc/ nhưng không sửa trực tiếp được đâu, phài gõ lệnh này mới sửa đc) – để ý dấu cách nhá

Cách để chỉnh sửa file hosts

Đợi tỵ nó sẽ lên cửa sổ soạn thảo để sửa file hosts, bạn copy mấy địa chỉ như ở window rồi paste vào thôi. Sau đó Save lại là đc

3. Mac OS (Snow Leopard OS X 10.6)
Mở Terminal (Applications/Utilities/Terminal) Nếu bạn ko thấy có thể Search trong SpotLight:

Cách để chỉnh sửa file hosts

Sau khi mở Terminal như sau:

Cách để chỉnh sửa file hosts

Sau đó bạn gõ lệnh:

Sau khi ấn Enter bạn cần nhập Adminstrator Pass.
Tiếp theo bạn thấy nội dung file Host trong trình soạn thảo văn bản

Cách để chỉnh sửa file hosts

Sau đó bạn copy và Paste những dòng “IP Domain” vào để sửu file Host giống như trong Windows

Sau khi chỉnh sửu xong bạn ấn Ctrl-X để lưu và thoát.

Cách để chỉnh sửa file hosts

Nhấn “Y” sau khi đc hỏi “save modified buffer?” Rồi ấn Enter

Android
1. Reboot điện thoại để chuyển đến “recovery mode”.
2. adb pull /system/etc/hosts E:\android-sdk-windows\
3. Sửu file Host và lưu lại.

Code:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 yahoo.com

4. adb push hosts /system/etc/
5. Reboot điện thoại.

Ghi chú

-Có một số điều cần lưu ý từ bài này mà chúng tôi thông báo. Khi thử nghiệm nó, Chrome đã không sử dụng file host trong bất kỳ hệ điều hành nào, nhưng chúng tôi đã có thể chặn Facebook trong Chrome bằng cách thêm vào www.facebook.com.
-Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu hiểu biết thêm về file Hosts và nó có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để chặn các trang web mà bạn không muốn máy tính truy cập.

Đăng Bình Luận »