Xóa hoàn toàn thanh Navbar

admin Mar 28, 2011 3

Thủ thuật ẩn thanh Navbar là 1 trong những thủ thuật cơ bản mà bất cứ ai muốn blog của mình pro hơn đều biết. Và thủ thuật này mình cũng đã giới thiệu với các bạn từ rất lâu rồi. Hôm nay mình tình cờ tìm được 1 thủ thuật khác để làm ẩn thanh Navbar này đi.

Xóa hoàn toàn thanh Navbar

Thủ thuật lần trước (có thể xem thêm ở đây) là ẩn thanh navbar. Đúng với tên gọi của thủ thuật, thanh Navbar vẫn tồn tại ở trên blog của bạn, nhưng nó chỉ bị ẩn đi, tức là blog vẫn load thanh Navbar,và các công dụng của nó vẫn còn trên blog. Còn ở thủ thuật lần này ta sẽ xóa hẳn thanh Navbar.
* Sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Tìm đến dòng code <body> và chèn vào trước nó đọan code bên dưới :

<!–
/*<body>*/
–>

4. Sau khi chọn save template, ngay lập tức 1 bảng thông báo sẽ hiển lên như bên dưới

Xóa hoàn toàn thanh Navbar

và các bạn chọn Delete Wigets để xóa nó đi.
5. Và như vậy thanh Navbar đã bị xóa hòan tòan khỏi blog của bạn.(ko tải về khi bạn xem blog)
– Trước kia, khi ẩn thanh Navbar thì các công cụ chỉnh sửa của blog như : Chỉnh sửa bài viết Xóa hoàn toàn thanh Navbar, chỉnh sửa widget edit widget - mothuthuat.com vẫn sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập quyền Admin của blog, nhưng ở thủ thuật này thì nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Chính vì vậy khi bạn muốn chỉnh sửa bài viết hay widget thì bạn phải thực hiện trong trang Admin của bạn.
– Nếu như bạn không thích điều này, và muốn chỉ ẩn thanh Navbar còn các công cụ chỉnh sửa vẫn sử dụng được thì bạn chỉ việc khôi phục lại thanh Navbar, để làm điều này bạn chỉ việc làm ngược lại bước 3, tức là xóa code mà đã thêm ở bước 3.

[ad]

3 Comments »

  1. low self esteem symptoms Apr 4, 2011 at 12:45 pm - Reply

    This really is these an excellent useful resource that you’re delivering so you give it absent 100 % free. I adore seeing internet sites that fully grasp that worth of offering a top quality useful resource totally free. It? s the old what goes all about comes all-around program.

  2. kvetinar Apr 8, 2011 at 3:07 am - Reply

    Strange, I suppose that I have already met this artile elsewhere

Đăng Bình Luận »