Tạo thẻ meta động cho từng bài viết của Blogger

admin Mar 30, 2011 3

Với một mã đơn giản tự động hóa quá trình  thực hiện meta description và  keyword tags cho mỗi trang của blog của bạn. Mặc dù không phải rất hiệu quả nhưng nó có thể cải thiện khả năng hiển thị của các trang của bạn trong SERPs. Đây là Dynamic meta tags, có cùng code cho tất cả bài viết nhưng chúng sẽ hiển thị các nội dung khác nhau cho mỗi bài viết.

Các thực thực hiện như sau:
< 1 > . Truy cập vào Blogger >  Layout  >  Edit HTML
Tìm (CTRL+F) đoạn code:

<b:skin><![CDATA[

thay thế chúng bằng đoạn code sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + data:blog.title + data:blog.pageName’ name=’Description’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + data:blog.title + data:blog.pageName’ name=’Keywords’/>
</b:if>
<b:skin><![CDATA[

3 Comments »

 1. low self esteem symptoms Apr 4, 2011 at 1:37 pm - Reply

  Seriously at this point though, I have been deleting those different types of comments from day one on my blogs. I can’t stand them, in my opinion it just adds unbeneficial junk and filler to help you my page for certainly no real reason. Nobody gains anything from reading a sentence like that so there is absolutely no point of it increasingly being there. It does not add any value or any other view points to this discussion.

 2. Quang Vũ Mar 11, 2012 at 2:40 pm - Reply

  Bog của bạn thật tuyệt vời. Mình ưng lắm..

  • admin Jun 7, 2012 at 8:09 pm - Reply

   cám ơn bạn

Đăng Bình Luận »