Phần mềm tìm pass Yahoo

admin Mar 31, 2011 1

Download:

Tệp tin tải về

YahooPasswordDecryptor là phần mềm dò tìm password Yahoo mà bạn đã login và lưu trên các trình duyệt. Chúng sẽ truy cập vào các ứng dụng trình duyệt, tìm password được lưu và hiển thị cho bạn.
Ví dụ, bạn đã login vào web mail Yahoo, nếu bạn chưa xóa cookie thì YahooPasswordDecryptor sẽ tự tìm cookie được lưu trữ, lấy thông tin user của bạn.
Trình duyệt hỗ trợ:
+ Firefox
+ Internet Explorer
+ Google Chrome
+ Opera
+ Apple Safari
+ Trình duyệt Flock
+ PaltalkScene IM
+ Pidgin (Formerly Gaim)Messenger
+ Miranda Messenger

One Comment »

  1. Kawekas Apr 5, 2011 at 2:43 pm - Reply

    Nice that you share this info, thanks!

Đăng Bình Luận »