Mã SWIFT và address các chi nhánh của VCB.

admin Mar 31, 2011 3

Đây là mã SWIFT và address của các chi nhánh ngân hàng VietComBank nhằm phục vụ các bạn chưa biết mà muốn add Bank vào Moneybookers hay các dịch vụ chuyển tiền về Bank, có thể họ yêu cầu mã SWIFT để xác nhận Bank. Nhưng có lẽ chỉ cần nhớ mã chính của VietComBank cũng được, ko cần mã phụ các chi nhánh hay văn phòng giao dịch tiền cũng được chuyển về ngân hàng. Mã SWIFT của VCB là : BFTVVNVX

Phần 1: Mạng lưới trong nước – DOMESTIC NETWORK

OPERATIONS CENTRE
198 Tran Quang Khai Street,
Hanoi, Vietnam
Chief: Mr.Nguyen Danh Luong
Telephone: 84 – 4 9343137
Facsimile: 84 – 4 8241395
Swift add: BFTVVNVX

VIETCOMBANK CA MAU
4 Lac Long Quan Street, Ca Mau City,
Vietnam
Director: Ms. Nguyen Thi Ly
Telephone: 84 – 780 – 836065
Telex: 812179 VCB MH – VT
Facsimile: 84 – 780 – 833466
Swift add.: BFTVVNVX 019

VIETCOMBANK AN GIANG
1 Hung Vuong Street, Long Xuyen City,
An Giang, Vietnam
Director: Mr.Nguyen Van Lap
Telephone: 84 – 76 – 843589/843590
Telex: 812266 VCB AG – VT
Facsimile: 84 – 76 – 841591
Swift add: BFTVVNVX 015

VIETCOMBANK CAN THO
7 Hoa Binh Boulevard, Can Tho City, Vietnam
Director: Ms. Tran Thi Thu
Telephone: 84 – 71 – 824354
Telex: 711048 VCB CT – VT
Facsimile: 84- 71 – 820694
Swift add: BFTVVNVX 011

VIETCOMBANK BAC NINH
No 2 Nguyen Dang Dao Road,
Bac Ninh Town, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Van Huy
Telephone: 84-241-811856
Facsimile: 84-241-811856
Swift add: BFTVVNVX 035

VIETCOMBANK DA NANG
No. 140 Le Loi Street, Da Nang, Vietnam
Director: Ms. Nguyen Thi Thanh Ha
Telephone: 84 – 511- 823784/821965
Telex: 515708 VCB DN – VT
Facsimile: 84 – 511 – 826062
Swift add: BFTVVNVX 004

VIETCOMBANK BINH DUONG
State Bank Building, Phu Loi,
Phu Hoa – Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Dinh Phuc
Telephone: 84 650 831226/7
Facsimile: 84 650 831220
Swift add.: BFTVVNVX 028

VIETCOMBANK BINH TAY
No. 129-129A Hau Giang Road, District 6
Ho Chi Minh City, Vietnam
Director: Mr.Vu Phuc Thai
Telephone: 84 – 8 – 9604714
Telex: 811374 VCB BT-VT
Facsimile: 84 – 8 – 9606217
Swift add.: BFTVVNVX 025

VIETCOMBANK DAKLAK
6 Tran Hung Dao, Buon Ma Thuot City
Daklak Province, Vietnam
Director: Mr. Pham Van Phong
Telephone: 84 – 50 – 855037
Telex: 812183 VCB DL-VT
Facsimile: 84 – 50 – 855038
Swift add: BFTVVNVX 023

VIETCOMBANK NHA TRANG
17 Quang Trung Street,
Nha Trang, Vietnam
Director: Mr. Hoang Minh Hung
Telephone: 84 – 58 – 825119
Facsimile: 84 – 58 – 823806
Swift add: BFTVVNVX 006

VIETCOMBANK QUANG NGAI
345 Hung Vuong Avenue, Quang Ngai Town,
Quang Ngai Province, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Van Hai
Telephone: 84 – 055 – 828578
Fascimile: 84 – 055 – 825432
Swift add: BFTVVNVX 027

VIETCOMBANK QUANG NINH
172 Le Thanh Tong, Ha Long, Quang Ninh,
Vietnam
Director: Mr. Nguyen Chi Trung
Telephone: 84 – 33 – 825509/825036
Telex: 332 043 VCB-VT
Facsimile: 84 – 33 827206
Swift add: BFTVVNVX 014

VIETCOMBANK TAN THUAN EP2
Tan Thuan Export Processing Zone
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Kien Cuong
Telephone: 84 – 8 – 770 1634
Telex: 813 174 VCB KXC – VT
Facsimile: 84 – 8 – 7701635
Swift add: BFT VVNVX018

VIETCOMBANK QUY NHON
152 Le Loi Street, Quy Nhon, Vietnam
Director: Mr. Tran Van Thao
Telephone: 84 – 56 – 821499
Facsimile: 84- 56 – 823181
Swift add: BFTVVNVX 005

VIETCOMBANK VINH
9 Nguyen Sy Sach Street
Vinh City, Nghe An Province, Vietnam
Director: Mr.Nguyen Duy Quang
Telephone: 84 – 38 – 844040
Telex: 412223 VCB – VT
Facsimile: 84 – 38 – 842192
Swift add: BFTVVNVX 010

VIETCOMBANK THAI BINH
59 Le Loi Street, Thai Binh Town,
Thai Binh Province, Vietnam
Director: Mr. Dang Cong Quyet
Telephone: 84 – 36 – 839724
Facsimile: 84- 36-836994
Swift add.: BFTVVNVX 021

VIETCOMBANK VUNG TAU
27-29 Tran Hung Dao Street,
Ba Ria- Vung Tau, Vietnam
Director: Ms. An Thi Khanh Dung
Telephone: 84 – 64 – 859168
Telex: 641041 VCB – VT
Facsimile: 84 – 64 – 859859
Swift add: BFTVVNVX 008

 

VIETCOMBANK HAI DUONG
Km No 3 Nguyen Luong Bang Street,
Hai Duong City, Haiduong Province,
Vietnam
Director: Mr. Pham Manh Thang
Telephone: 84 320 891131
Fascimile : 84 320 891807
Swift add: BFTVVNVX034

VIETCOMBANK DONG NAI
77C Hung Dao Vuong Road
Bien Hoa City, Dong Nai,Vietnam
Director: Ms. Vuong Quynh Nhu
Telephone: 84 – 61 – 819045
Telex: 611 103 VCB DN – VT
Facsimile: 84 – 61 – 824191
Swift add: BFTVVNVX 012

VIETCOMBANK GIA LAI
12 Tran Hung Dao Street, Pleiku City,
Gia Lai Province, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Duc Phuong
Telephone: 84 – 59 – 828593
Facsimile: 84 – 59 – 828592
Swift add: BFTVVNVX 029

VIETCOMBANK HUE
78 Hung Vuong Street, Hue City, Vietnam
Director: Mr.Tran Xuan Lang
Telephone: 84 – 54 – 824572
Facsimile: 84 – 54 – 824631
Swift add: BFTVVNVX 016

VIETCOMBANK KIEN GIANG
2 Mac Cuu, Vinh Thanh, Rach Gia,
Kien giang, Vietnam
Director: Mr.Tran Van Hoai
Telephone: 84 – 77 – 868213
Telex: 812172 VCB KG- – VT
Facsimile: 84 – 77 – 866243
Swift add: BFTVVNVX 009

VIETCOMBANK HANOI
78 Nguyen Du Street, Hanoi, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Xuan Luat
Telephone: 84 – 4 – 9424039
Telex: 411309 VCB – VT
Facsimile: 84 – 4 – 8228039
Swift add: BFTVVNVX 002

VIETCOMBANK HA TINH
15 Phan Dinh Phung Street, Ha Tinh
Province, Vietnam
Director: Mr. Tran Huu Luc
Telephone: 84 -39 – 857003/000
Telex: 412217 VCB HT- VT
Facsimile: 84 – 39 – 857002
Swift add.: BFTVVNVX 020

VIETCOMBANK HAI DUONG
Km No 3 Nguyen Luong Bang Street,
Hai Duong City, Haiduong Province,
Vietnam
Director: Mr. Pham Manh Thang
Telephone: 84 320 891131
Fascimile : 84 320 891807
Swift add: BFTVVNVX034

VIETCOMBANK HAI PHONG
11 Hoang Dieu Street, Hai Phong, Vietnam
Director: Mr. Vu Cong Tru
Telephone: 84 – 31 – 842658
Facsimile: 84 – 31 – 841117
Swift add: BFTVVNVX 003

VIETCOMBANK HO CHI MINH CITY
29 Ben Chuong Duong, Dist.1
Ho Chi Minh Citty, Vietnam
Director: Mr. Nguyen Phuoc Thanh
Telephone: 84 – 8 – 8297245
Telex: 811234/5 VCB – VT
Facsimile: 84 – 8 – 8297228
Swift add: BFTVVNVX 00

 

 

Phần 2: Văn phòng ở nước ngoài – OVERSEAS NETWORK

VIETCOMBANK REP. OFFICE
SINGAPORE
10 Collyer Quay
# 08-03 Ocean Building, Singapore 049315
Representative: Mr. Cao Van Duc
Telephone: (65)6 3237558
Facsimile: (65)6 3237559

VIETCOMBANK REP. OFFICE – PARIS
76, Rue de Richelieu
75002 Paris, France
Representative: Mr. Mac Van Manh
Telephone: (33) 01 47 03 06 76
Facsimile: (33) 01 47 03 06 77

VIETNAM FINANCE COMPANY LTD
16th floor, Golden Star Building
20 Lockhard Road, Hongkong.
C.E Director: Mr. Cao Xuan Ninh
Telephone: (852) 28653905-8
Facsimile: (852) 28660007
Telex: 76875 VFC HX
Cable: “VINAFICO” H.K
Swift: BFTVHKHH

 

3 Comments »

  1. Michael Apr 1, 2011 at 4:13 am - Reply

    Awesome post!

  2. Hoang Nam Apr 1, 2011 at 9:06 am - Reply

    Sẽ ghi nhận. Mình cũng đang xài vietcombank…

  3. Comforters Apr 4, 2011 at 6:00 am - Reply

    http://www.designerliving.com/Comforters-C7.aspx Thanks for that awesome posting. It saved MUCH time 🙂

Đăng Bình Luận »