“Latest Headlines” Widget Bài đăng mới nhất V2

admin Mar 31, 2011 4

Đây là widget hiển thị tóm tắt các bài viết mới nhất trên blog của bạn, dựa vào đó mà người đọc có thể theo dõi tin từ blog đó một cách dễ dàng và làm cho blog của bạn trở lên chuyên nghiệp hơn. Widget này được bác Hoctro viết cách đây cũng khá lâu nhưng quá hay nên mình xin dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ làm. Bạn có thể xem hình ảnh của widget đây như sau:

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo đây 3 bước mà thôi.

Bước 1: Đăng ký nhận đoạn mã từ Google AJAX Feed API:
http://code.google.com/apis/ajaxfeeds/signup.html
Bạn chỉ cần bấm chọn vào ô ở dòng I have read and agree with the terms and conditions (printable version) và điền địa chỉ blog vào dòng My web site URL và ấn Generate API Keylà xong. Ngay lập tức bạn nhận được đoạn mã ngay ở dòng Your key is.


Bước 2: Chèn đoạn mã sau vào trước thẻ </head> và nhớ thay YOUR-KEY bằng đoạn mã của Google AJAX Feed API lúc nãy.


Bước 3: Vào Layout > Page Elements, sau đó tạo thành phần “HTML/JavScript” mới rồi dán đoạn mã sau vào ô trống:

Bạn có thể sửa con số ở dòng sau để điều chỉnh số lượng bài viết được phép hiển thị ( Mặc định là 4 và tối đa là 25 ).

Nếu bạn muốn thay đổi font hay kiểu chữ thì chỉ cần chỉnh lại đoạn mã này cho phù hợp

Cuối cùng bấm Lưu lại để hoàn tất. Khi bạn vào blog sẽ bắt gặp widget đó như hình ở trên. Theo mình bạn nên kéo widget đó vào ngay đầu trang trông sẽ đẹp hơn.

4 Comments »

  1. kvetiny Apr 8, 2011 at 3:07 am - Reply

    Hi, I am trying to run a flowers web site myself, would you be interested in some kind of cooperation? My site is http://www.onlinekvetinarstvi.cz Thanks!

  2. cheap hotels in jersey Apr 17, 2011 at 1:29 pm - Reply

    Really? It really is excellent to witness anyone finally begin addressing this stuff, however I’m still not really certain how much I agree with you on it all. I subscribed to your rss feed though and will certainly keep following your writing and possibly down the road I may chime in once again in much more detail. Cheers for blogging though!

Đăng Bình Luận »