Hiển thị widget khi xem các bài viết của 1 nhãn nhất định

admin Mar 31, 2011 2

 

Hiển thị widget khi xem các bài viết của 1 nhãn nhất định Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn việc tùy chỉnh để 1 widget nào đó chỉ được phép hiển thị khi bạn vào xem 1 bài viết của 1 nhãn nào đó. Đây là 1 thủ thuật mà có một số bạn đã có nhờ mình, nhưng khi đó mình chưa trả lời được, nên bây giờ mới cho “ra lò”. Mở rộng thủ thuật này ra ta có thể áp dụng cho tác giả của bài viết. Ví dụ tác giả A sẽ hiển thị widget A…
Hình ảnh minh họa :
Khi xem ở 1 trang bài viết
(ở hình minh họa là bài viết thuộc nhãn Love)

Hiển thị widget khi xem các bài viết của 1 nhãn nhất định

Khi xem ở trang chủ

Hiển thị widget khi xem các bài viết của 1 nhãn nhất định

Thủ thuật : các tiện ích được chọn sẽ mặc định được ẩn đi, khi bạn vào xem 1 bài viết nào đó, nếu lệnh lặp nhãn (Label) tìm thấy nhãn đã chỉ định thì tiện ích sẽ được hiển thị.

☼ Các bước thực hiện :
1. Xác định ID của widget cần thực hiện.

2. Sau khi đã xác định được ID của widget cần thực hiện, các bạn làm tiếp theo các bước bên dưới :

a. vào bố cục
b. vào chỉnh sửa code HTML
c. chọn mở rộng mẫu tiện ích
d. chèn đoạn code CSS bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<style type=’text/css’>
#HTML3 {display:none;}
</style>

– Với HTML3 là ID của widget cần thực hiện.
e. tiếp tục tìm đoạn code tương tự như thế này :

<span class=’post-labels’>
<b:if cond=’data:post.labels’>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<a expr:href=’data:label.url’ rel=’tag’><data:label.name/></a><b:if cond=’data:label.isLast != &quot;true&quot;’>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>

f. và thêm đoạn code được đánh dấu highlight như bên dưới :

<span class=’post-labels’>
<b:if cond=’data:post.labels’>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<a expr:href=’data:label.url’ rel=’tag’><data:label.name/></a><b:if cond=’data:label.isLast != &quot;true&quot;’>,</b:if>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:label.name == &quot;love&quot;’>
<style type=’text/css’>
#HTML3 {display:block;}
</style>
</b:if>
</b:if>

</b:loop>
</b:if>
</span>

– Với love : chính là nhãn của bài viết muốn hiển thị widget
– HTML3 : là ID của widget.

– Code màu đỏ ở trên chính là để loại bỏ các trang có chứa nhãn muốn thực hiện. Ví dụ như trang chủ, trang archive hoặc trang label có các bài viết có nhãn muốn thực hiện, nếu không có lệnh này thì tiện ích vẫn sẽ hiển thị. Do khi bạn xem các trang này thì các nhãn đã được quét, chỉ cần thấy nhãn muốn thực hiện thì tiện ích sẽ hiển thị ngay.

g. Save template.

* Lưu ý :

– Khuyết điểm của thủ thuật này là cho dù tiện ích được ẩn nhưng nó vẫn sẽ được load, chỉ khi bạn tác động trực tiếp vào trong code của widget thì nó mới không load, còn dùng lệnh display:none; thì nó sẽ vẫn load nhưng chỉ không hiển thị mà thôi.
– Điều thứ 2 nữa là khi dùng cách này thì tiện ích sẽ không hiển thị trong phần Bố cục -> Phần tử trang ở Bảng điều khiển, chính vì thế nếu muốn chỉnh sửa nội dung của nó, bạn phải thực hiển điều này ngay trên giao diện của blog.

 

2 Comments »

  1. seo submit Apr 1, 2011 at 6:44 am - Reply

    I got some errors while searching your blog, I could not discover a pattern so it may well be one thing browser connected or momentary. Anyway, i thought I allow you to know.

  2. att wireless coverage Apr 9, 2011 at 9:23 am - Reply

    As a web site owner I think the material here is reallymagnificent. I appreciate it for your time. It’s best to maintain it up forever! Great Luck.

Đăng Bình Luận »