Cách tạo widget Mục lục 200 bài viết cho blogspot

admin Mar 31, 2011 1

Trước đây tôi có hướng dẫn các bạn dùng công cụ convert Feed -> JavaScript để tạo danh sách các bài đăng. Tuy nhiên script này không liệt kê được các bài một các trọn vẹn cũng như không có nhiều chức năng linh hoạt. Đoạn JavaScript mà tôi tham khảo hiển thị mục lục rất nhanh và đơn giản.

Đầu tiên bạn đăng nhập vào blog, tại Template (mẫu), chọn Add a Page Element (Thêm phần tử trang) -> HTML/JavaScript và paste đoạn code dưới đây.

<div id=”toc”></div>

Lưu lại và di chuyển đến vị trí mà bạn muốn mục lục hiển thị. Lưu ý đây là vị trí hiển thị của mục lục, bạn nên đặt giữa giữa trang.

Tiếp theo bạn cũng lập lại bước trên nhưng bây giờ hãy paste vào đoạn mã này:

<div id=”toclink”><a href=”javascript:showToc();”>Xem mục lục</a></div>
<script src=”http://d.v.nhan.googlepages.com/blogtoc.js” type=”text/javascript”></script>
<script src=”http://vntim.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=100&callback=loadtoc”></script>
<script src=”http://vntim.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=101&max-results=100&callback=loadtoc”></script>

Bạn nên copy sang Notepad để sửa đổi(Start -> All programs -> Accessories -> Notepad).

Bạn phải thay đoạn http://vntim.blogspot.com bằng URL Blog của bạn http://tenblogcuaban.blogspot.com

Cuối cùng hãy lưu lại và di chuyển đến vị trí mà bạn muốn dòng chú thích Xem mục lục hiển thị.

Bạn thích mục lục không hiển thị ngày đăng hãy thay link http://d.v.nhan.googlepages.com/blogtoc.js bằng link
http://d.v.nhan.googlepages.com/blogtoc333.js.

Tương tự như vậy nếu bạn không thích hiển thị nhãn bài viết thì thay bằng link
http://d.v.nhan.googlepages.com/blogtoc444.js

Hoặc thay bằng link này nếu bạn chỉ muốn hiển thị tên của bài đăng
http://d.v.nhan.googlepages.com/blogtoc555.js

Chúc bạn thành công.
theo thuthuatblog.blogspot.com

One Comment »

  1. admin_vpp Jun 26, 2012 at 5:26 pm - Reply

    Các bài viết bổ ích .Good

Đăng Bình Luận »